Du er her:
 

Datasett - akvakultur

 

Datasett - fiskeri

 

Utdrag fra registrene

Fiskeridirektoratets datasett - oversikter over både åpne og sensitive data

Oppdatert: 15.09.2016

Fiskeridirektoratet har som mål å ha en åpen og tydelig forvaltning, og er derfor i en prosess med å gjøre mest mulig av våre data direkte tilgjengelig for brukerne fra fiskeridir.no.

Som følge av vårt ansvar for regulering og tilsyn med fiskeri- og havbruksnæringen har Fiskeridirektoratet mye data. Dels er disse nødvendig registerinformasjon om de som har tillatelse til å fiske eller drive havbruk, og dels er det data om den løpende aktiviteten. Selv om noen av disse dataene er unntatt offentlighet grunnet personvern eller forretningshemmeligheter, kan de fleste karakteriseres som «åpne».

En god del data har lenge vært åpent tilgjengelig her på våre nettsider. Eksempler på dette er:

  • Statistikkbanken Her kan du lage dine egne oversikter og laste dem ned på regneark.
  • Registre Her kan du søke etter ulik informasjon i våre registre.
  • Kartverktøy Her kan du se ulik informasjon om fiskeri- og havbruksnæringen i kart

I Statistikkalenderen kunngjør vi også når ny statistikk vil bli lagt ut på våre nettsider.

Alle våre data er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Noe informasjon er lagt ut på Data Norge.

Men vi har også data utover det som allerede er tilgjengelig på våre nettsider:

Dersom forskere ønsker tilgang til rådata, kan det søkes om dette ved å benytte søknadsskjema for dette:

Å gjøre data direkte tilgjengelig for brukerne er en krevende prosess både datateknisk og juridisk. I våre data finnes som nevnt både offentlige og sensitive data. Prosessen med å gjøre våre data mer tilgjengelig fører derfor til mer arbeid med informasjonssikkerhet, slik at ikke næringens foretningshemmeligheter og sensitive personopplysninger kommer på avveie.

Pris per seddel frigis et år etter landing

Fiskeridirektoratets policy er å ikke skjerme mer data enn vi må. Pris per seddel har til nå vært skjermet for offentligheten. I 2016 fikk vi ny dokumentasjon på at næringen kan tape penger om pris per seddel gjøres kjent rundt landingstidspunktet, men ikke et år etter landing. (Mer om dette her: Landings- og sluttsedlene).  

Viktig arbeid fremover

  • Datadokumentasjon (metadata) til alle sentrale datasett
  • Bedre formidling av data til brukerne
  • Tilrettelegge mer rådata i maskinlesbare format