Åpne data: fangstdata koblet med fartøydata

Oppdatert: 22.01.2019

19.06.2019 vil vi gjøre noen endringer i datasettene som vi har beskrevet under "Endringer i datasettene" i høyremargen. Endringene vil få virkning for datasettene for 2017-2019 fra og med 19.06.2019. Vi jobber med oppdatering av dataene for årene 2000-2016 - dette vil anslagsvis ta 2-3 dager.

Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten; til forskning, miljøinteressenter med mer. Fiskeridirektoratets praksis har vært å vurdere denne informasjonen som offentlig. Unntakene er pris per seddel som har blitt påberopt som en forretningshemmelighet på landingstidspunktet, og fødselsnummer som behandles som en sensitiv personopplysning (for de som er registrert på enkeltperson). 

Verditall frigis løpende 12 måneder etter landingstidspunktet.

Format

Dataene er tilrettelagt på csv-format (semikolonskilte tekstfiler) som pakkede filer. Tegnkodeformatet som benyttes er UTF-8. En enkelt fil vil være for stor til å åpnes i Excel (for mange rader).

Tidsserie

Hver fil inneholder data for et fangstår, og data fra og med år 2000 inngår i tidsserien. Data for de tre siste fangstårene oppdateres hver natt.

Datadokumentasjon

Dokumentasjon av dataene og oversikt over innholdet i filene: 

Datafiler

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000