Åpne data: fangstdata koblet med fartøydata

Oppdatert: 02.10.2018

Fiskeridirektoratets åpne data på mikronivå for fangst (seddel) og fartøy

Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten; til forskning, miljøinteresser med mer. Fiskeridirektoratets praksis har vært å vurdere denne informasjonen som offentlig. Unntakene er pris per seddel som har blitt påberopt som en forretningshemmelighet på landingstidspunktet, og fødselsnummer som behandles som en sensitiv personopplysning (for de som er registrert på enkeltperson). Verditall frigis løpende 12 måneder etter landingstidspunkt.

Format

Dataene er tilrettelagt på sdv-format (semikolonskilte tekstfiler) som pakkede filer. En enkelt fil vil være for stor til å åpnes i Excel (for mange rader).

Tidsserie

Hver fil inneholder data for et fangstår, og data fra og med år 2000 inngår i tidsserien.

Datadokumentasjon

Dokumentasjon av dataene og oversikt over innholdet i filene: 

Datafiler