Skjul søk
Du er her:
02.06.2014

Kraftig økning i oppdrett av rensefisk

Produksjon av rensefisk er den nye næringen innen oppdrett av andre marine fiskearter. Det er først og fremst produksjon av rognkjeks som dominerer (95 prosent).

27.05.2014

Ungdom kan prøve seg som fiskere

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører ungdomsfiskeordningen med samme omfang som i fjor. Formålet med ordningen er å bidra positivt til rekrutteringen til næringa.

23.05.2014

Øker kystfiskekvoten for fartøy i åpen kystgruppe

Fiskerdirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.