Nyheter

Kurs i kystsoneforvaltning

17.06.2014

Universitetet i Nordland tilbyr kurs i kystsoneforvaltning (10 studiepoeng).
Søknadsfrist: 1. juli 2014

Vil sikre fiskemoglegheiter i verna område

14.03.2014

Fiskeridirektoratet har gitt høyringssvar til Fylkesmannen i Hordaland om framlegg til vern av tidlegare statseigedom på Ånuglo, Midtøy, Seløy og Flornes i Tysnes kommune.

Vernar 800 000 kvadratkilometer havbotn

21.09.2011

Med ei ny forskrift går Noreg føre i arbeidet for å verne sårbar havbotn mot fiske med botnreiskap. 800 000 kvadratkilometer havbotn, eller 38 prosent av alle norske farvatn, er no verna. Til samanlikning er Noregs fastlandsareal om lag 324 000 kvadratkilometer.