Nyheter

Innsigelser mot kystsoneplaner

01.07.2015

Fiskeridirektoratet har i 2014 og 2015 fremmet innsigelse mot 14 kommunale arealplaner i kystsonen, hvorav tre er interkommunale kystsoneplaner i Troms fylke.

Motsegn mot gruvedeponering står sterkare

29.10.2014

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.