Skjul søk

Motsegn mot gruvedeponering står sterkare

29.10.2014

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.

Kurs i kystsoneforvaltning

17.06.2014

Universitetet i Nordland tilbyr kurs i kystsoneforvaltning (10 studiepoeng). Søknadsfrist: 1. juli 2014

Vil sikre fiskemoglegheiter i verna område

14.03.2014

Fiskeridirektoratet har gitt høyringssvar til Fylkesmannen i Hordaland om framlegg til vern av tidlegare statseigedom på Ånuglo, Midtøy, Seløy og Flornes i Tysnes kommune.