Skjul søk

En havbruksforvaltning rigget for framtiden

22.08.2016

Stortingsmeldingen om nye regioner peker blant annet på behovet for en mer effektiv og framtidsrettet havbruksforvaltning. Det er en erkjennelse som Fiskeridirektoratet ønsker velkommen. Men diskusjonen synes så langt å dreie seg lite om hvordan forvaltningen skal rigges for det oppdraget som ble gitt da Stortinget behandlet meldingen om vekst i norsk havbruksnæring.    

Innsigelser mot kystsoneplaner

01.07.2015

Fiskeridirektoratet har i 2014 og 2015 fremmet innsigelse mot 14 kommunale arealplaner i kystsonen, hvorav tre er interkommunale kystsoneplaner i Troms fylke.