Viktig havmiljøkonferanse i Lofoten i oktober

Miljøtilstanden i havet og hva vi kan gjøre for å bedre denne står på agendaen til den internasjonale konferansen «Lighthouse Lofoten» 17-18. oktober i Svolvær. Konferansen blir arrangert av Senter for oljevern og marint miljø og Fiskeridirektoratet.

«Et fyrtårn leder oss fram på havet. Det skinner ikke alene, men er knyttet sammen gjennom et internasjonalt system av andre fyrtårn», heter det i omtalen til programmet. Fyrtårnet er valgt som symbol på konferansen fordi det er avgjørende for havets framtid at vi er i stand til å koble oss sammen og jobbe internasjonalt med felles løsninger.

plastavfall strand © Scanstockphoto.jpg

Konferansen er delt i tre deler. Del en «The Global Lighthouse» tar for seg hvordan vi kan skape allianser som jobber for å rydde tilgrisete kyststrekninger. I del to «Lost at Sea» handler det om hvordan vi kan hindre at avfall havner i sjøen og hvordan vi kan fjerne og håndtere avfall som er tapt på sjøen. I del tre «From Coast to Coast» skal det handle om hvordan vi kan utvikle samarbeid og sette mål for bedre marine miljø.

Oppdatert: 11.09.2019