To nye fredningsområder for hummer

Fra 1. oktober blir to nye fredningsområder for hummer etablert i henholdsvis Horten og Kragerø. I tillegg blir et allerede etablert område i Lindesnes videreført. 

Kystkommuner, organisasjoner, velforeninger eller andre organisasjoner og lag som ønsker å innføre tiltak for å bevare og gjenoppbygge hummerbestandene kan søke Fiskeridirektoratet om å få innføre bevaringsområder for hummer der det i en gitt periode vil være forbudt å fiske hummer. Siden 2014 er det innført en rekke slike områder i Sør-Norge.

Fiskeridirektoratet region Sør har gjennomført høringer og behandlet de ulike forslagene som nå er vedtatt. Områdene som det gjelder finnes i følgende regulering:

J-157-2019

Du kan også finne disse områdene i kartløsningen vår:

Fiskeridirektoratets kart

Oppdatert: 19.09.2019