Etablerer to nye fredningsområder for hummer

I samarbeid med kommunene har Fiskeridirektoratet vedtatt å opprette to nye fredningsområder for hummer, ett i Nesodden kommune og ett i Kvitsøy kommune.

Fiskeridirektoratet tok i 2014 initiativ til at kommuner kunne fremme forslag om opprettelse av nye fredningsområder for hummer.

Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Til nå er det ved hjelp av ordningen etablert i alt ni fredningsområder for hummer i Hardangerfjorden og ni på Sør- og Østlandet.

Forskriften om fredningsområder for hummer delegerer myndighet til å opprette nye fredningsområder til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet region Sør har i år behandlet to forslag i sitt forvaltningsområde. De har hatt dialog med forslagsstillerne og har gjennomført høring.

Høringssvarene er gjennomgått og regionen har sendt sine forslag til oss for vedtak. Forslagene er vedtatt uten endringer.

Ønsker flere fredningsområder

Fiskeridirektoratet understreker at kommuner fortsatt kan fremme forslag om opprettelse av nye fredningsområder.

Fiskeridirektoratet har registrert en del oppslag i media med ønsker om opprettelse og region Sør har også mottatt flere henvendelser.

Vi håper dette leder til at vi kan opprette enda flere fredningsområder for hummer i 2018.

Fredningen trer i kraft 1. oktober 2017.

Oppdatert: 21.09.2017