Godkjenner nye områder i Lenvik komune for akvakultur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fattet avgjørelse i en innsigelsessak fra Fylkesmannen i Troms til kommunedelplanen for kystsonen i Lenvik kommune.

Innsigelsen fra Fylkesmannen rettet seg mot to nye områder for akvakultur.

Avgjørelsen innebærer at områdene er godkjent for akvakultur.

Oppdatert: 10.08.2016