Foreslår nye fredningsområder for hummer

Fiskeridirektoratet har invitert kystkommuner med i en prosess for å etablere fredningsområder for hummer. Forslaget til nye fredningsområder i tilknytning til Færder nasjonalpark og i Hardanger sendes nå på høring.

Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Vestfold

Styret i Færder nasjonalpark og Vestfold fylkeskommune ønsker å utvide antall områder med hummerfredning i Færder nasjonalpark.

I samarbeid med kommunene Nøtterøy, Tjøme og Sandefjord har dette ført til forslag om fredning av hummer innenfor to nye områder og utvidelse av et eksisterende fredningsområde i Vestfold-skjærgården.

Innenfor disse områdene skal hummeren være totalfredet hele året.

Hordaland

Kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin har gått sammen om et forslag til fredning av hummer innenfor i alt ni områder i indre del av Hardangerfjorden.

Fredningsområdene skal gjelde fra land og ut til 50 meters dyp. Innenfor disse områdene vil hummeren bli totalfredet og det vil gjelde forbud mot fiske med teiner og ruser gjennom hele året. Fredningsområdene foreslås innført for 10 år.

Høringsfrist

Fiskeridirektoratet tar sikte på at fredningsområdene skal tre i kraft fra 1. oktober 2016.

Høringsfristen er fredag 26. august 2016.

Det er bevist at fredning virker

Fredningsområder for hummer i Skagerrak har eksistert siden 2006 da fire områder ble opprettet. Effekten av disse har blitt fulgt opp årlig av Havforskningsinstituttet. Fredningen har gitt langt høyere fangstrate inne i områdene sammenliknet med områder der vanlig fiske er tillatt.

I tillegg har hummeren i disse områdene fått vokse seg stor. Dette forsterker fredningseffekten i og med at den største og mest produktive hummeren bidrar mest til rekrutteringen gjennom å produsere flere og større egg enn mindre eksemplarer.

Oppdatert: 24.06.2016