Fiskeriinteresser mot akvakulturinteresser i kystsoneplan

Tranøy kommune i Troms har egengodkjent sin kystsoneplan. Fiskeridirektoratet har innsigelse mot planen, fordi kommunen har planlagt et område for akvakultur i et viktig fiskefelt.

Planen er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal fatte endelig avgjørelse i saken.

Fiskeridirektoratet har foreslått en løsning som innebærer å vedta kommuneplanen i Tranøy uten det omstridte området for akvakultur og foreta, en ny vurdering når det foreligger et bedre kunnskapsgrunnlag.

Oppdatert: 29.11.2016