Rapport: «Opprydding etter Hvaler Skjell AS i Hvaler kommune i Østfold»

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune fjernet forlatte blåskjellanlegg i Hvaler. Rapporten fra arbeidet kan lastes ned fra våre nettsider.

Hvalerskjell AS i Hvaler kommune i Østfold gikk konkurs i desember 2012. Selskapet hadde 10 blåskjelltillatelser i Hvaler kommunes sjøområde og anleggene ble forlatt.

Hvaler kommune anmodet Fiskeridirektorat å fjerne anleggene juni 2013. Fiskeridirektoratet region sør startet prosessen med å kontakte tenkelige samarbeidspartnere for å få gjort dette arbeidet. Hvaler kommune med skjønnsmidler, Østfold fylkeskommune og Fiskeridirektoratet gikk inn med midler for å rydde opp.

Det svenske selskapet Scanfjord Mollösund AB fikk i oppgave å fjerne anleggene og det ble lagt stor vekt på gjenbruk av utstyret som ble fjernet fra Hvalerskjærgården. Arbeidet startet opp mars 2014 og ble ferdigstilt november samme år.

Oppdatert: 01.07.2015