Mange kommunale kystsoneplaner trenger revidering

Relativt mange kommuner i hele landet har foreldete kystsoneplaner som trenger revidering.

5 kystkommuner av totalt 270 i hele landet mangler kystsoneplan. Av disse er 1 i Finnmark og 4 i Møre og Romsdal.

For tiden er det i gang arbeid med interkommunale kystsoneplaner i 21 kommuner i Troms og 12 kommuner i Nordland.

Oppdatert: 22.06.2015