Etablerer ny interregional faggruppe for marin arealforvaltning

Fiskeridirektoratet har opprettet en ny interregional faggruppe for å styrke innsatsen innen marin arealforvaltning.

Regiondirektørene i direktoratet skal være ansvarlige for faggruppen, som ellers skal bestå av en erfaren saksbehandler/fagperson fra hver region.

Formålet med faggruppen er å bidra til større grad av likebehandling og høyere kvalitet på regionenes arbeid innenfor marin arealforvaltning.

Gruppen skal også bidra til økt dialog og erfaringsutveksling mellom Fiskeridirektoratets regioner og mellom regionene og hovedkontoret i Bergen.

Oppdatert: 05.11.2015