Kurs i kystsoneforvaltning

Universitetet i Nordland tilbyr kurs i kystsoneforvaltning (10 studiepoeng).
Søknadsfrist: 1. juli 2014

Hvem passer kurset for?
Målgruppen for kurset er planleggere og saksbehandlere i kystnære kommuner, fylkesmannsembeter, forvaltning, direktorater, andre statlige organer, samt næringsliv som må forholde seg til planlegging i kystsonen.

Innhold
• Forvaltning i kystsonen
• Karakteristiske trekk ved kystsonen
• Naturmiljø og økologiske sammenhenger
• Miljø, bosetning, næring og rekreasjon
• Brukerinteresser i kystsonen
• Metoder for planlegging
• Fremvekst av kystsoneplanlegging nasjonalt og internasjonalt
• Lover, regelverk og rammebetingelser
• Geodata

Kursopplegg
Kurset gjennomføres i perioden september til desember 2014.
Kurset består av to samlinger à 3 dager, og tre obligatoriske innleveringsoppgaver.

Tid og sted
Samlinger:
1. samling: 22.-24. september 2014
2. samling: 10.-12. november 2014

Universitetet i Nordland, Bodø

Studiekompetanse
Studenter må ha bestått minimum 1 års høyskole eller universitetsutdanning (60 studiepoeng) eller inneha minimum 3 års relevant jobberfaring.

Faglig ansvarlig
Førsteamanuensis Marit Bjørnevik ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Universitetet i Nordland.

Kontaktperson
Viktor Solbakken. E-mail: vso@uin.no. Tlf: 95 74 84 35

Søknadsfrist 1. juli 2014

Oppdatert: 17.06.2014