Redskapsopprensking

Å fjerne garn og teiner fra havbunnen er viktig for å unngå at fisk og skalldyr går i, såkalt spøkelsesfiske.

I Norge blir det mistet mye fiskeredskap hver eneste år, og dette står ofte igjen på havbunnen og bidrar til forsøpling og spøkelsesfiske. Ved å rydde havbunnen for tapte fiskeredskap reduseres skjult beskatning av fisk og skalldyr gjennom spøkelsesfiske . I tillegg reduseres faren for flere tap ved at nytt redskap hektes fast i redskapet på bunnen og en eventuell spredning av mindre plastbiter og mikroplast som slites av redskapet.

Det er svært viktig at alle som har tapt fiskereiskap, eller kjenner til at det har skjedd, melder fra til Fiskeridirektoratet. For redskap som er tapt innen yrkesfiske kan vi da vurdere å dra til disse områdene under vårt årlige oppreinskingstokt.
Rapportering av tapt redskap for yrkesfiskere

Fritidsfiskere kan melde fra om tapte redskap i appen Fritidsfiske

Opprenskingstokt

Fiskeridirektoratet har siden tidlig på 1980-tallet drevet opprensking av tapte fiskeredskap på årlige tokt. Fokuset har vært på å rydde i de viktigste fiskefeltene langs norskekysten.

Hovedfokuset under opprenskingstoktet er garn og teiner, siden disse redskapene antas å være farligst i forhold til spøkelsesfiske. Men det fjernes også betydelige mengder av annet fiskeredskap, som liner, snurrevad og not, og andre gjenstander relatert til fiske som tauverk, trålvaier, anker og dregger.

Siden starten for opprenskingsarbeidet på 1980-tallet er det tatt over 1000 tonn redskap, herav 22 000 garn med over 600 kilometers lengde.

Funn av tapte teiner (antall) og tauverk (meter) ved opprenskingstokt, 2014-2019

År

Garn 
(stk)

Teiner 
(stk)

Liner  
(meter)

Wire (meter)

Tauverk (meter)

Trål/ not (hel/del)

Anker/ dregg 
(stk)

Bøyer (stk)

2014

935

50

12 000

3600

10 000

2

7

4

2015

815

3

20 000

3000

4000

5

10

10

2016

770

80

45 000

4000

9000

5

13

4

2017

815

147

27 000

2000

16 400

6

13

25

2018

765

89

29 800

3591

11 260

11

14

12

2018*

8600

269 900

2019

820

1242

23 700

800

56 700

6

28

19

*Ekstraordinært tokt fjernet gjenstående snøkrabbeteiner i Barentshavet.

Dersom det er mulig blir redskapet enten sendt til gjenvinning eller det blir returnert til fiskeren som rapporterte tapet, og som eventuelt kan ta redskapet i bruk igjen. Resten blir sendt på deponi.

Hva skjer med redskapen vi finner?

Funnet fiskeredskap i kart

Kartet viser hvor og hva slags tapte fiskeredskap Fiskeridirektoratet hentet opp på tokt i 2017, 2018 og 2019. (Som default vises bare 2019.)

Hvis du trykker på lenken «Fullversjon» nederst i kartbildet, vil dette kartet åpnes i nytt vindu i vår kartløsning Yggdrasil.

Saken fortsetter under kartet.

Funn av tapte redskap i (fullervsjon av kartverktøyet Yggdrasil)

Film om spøkelsesfiske og opprenskingstokt

Saken fortsetter under filmen.

Lokal opprydning

Det antas at det mistes mye fiskeredskap i kystnære områder, som ikke dekkes av Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt. Denne forsøplingen stammer både fra yrkesfiske og fritidsfiske.

Fiskeridirektoratet er i gang med et pilotprosjekt på opprydning i kystnæreområder for å teste ut effektivitet og ulike metoder for å drive opprensking i slike områder. Foreløpig har det blitt testet ulike former for sokning og ROV - undervannsfarkoster som kan styres fra overflaten etter primært hummer og krabbefiske. Prosjektet skal videreføres til andre fiskerier og med bruke av nye teknikker for oppsporing av posisjon på tapte fiskeredskaper.

Hvordan kan man selv sokne etter mistet fiskeredskap?

Både yrkesfiskere og fritidsfiskere kan selv utføre en leteaksjon etter tapt fiskeredskap ved sokning. Dette er en metode som typisk utføres ved at et anker slepes etter båten i området hvor redskap sist var sett, med mål om at ankeres skal huke seg til deler av det tapte redskapet.

CNO: Hva kan man gjøre hvis man har mistet et fiskeredskap på havet? 

Oppdatert: 01.04.2020