Du er her:

Innsigelser mot arealplan

Oppdatert: 08.03.2018

Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse mot kommuneplaner i sjø, der disse planene er i strid med nasjonale fiskeriinteresser.
 

Det er for tiden til behandling en interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre der Fiskeridirektoratet ga høringssvar den 06.02.2017.

Status for denne planen er at alle våre innsigelser er vurdert av kommunene og tatt hensyn til. Endringer er gjennomført og Fiskeridirektoratet har derfor frafalt alle sine innsigelser. Endelig vedtak av planen er forventet å komme før sommeren 2018.

Det er et mål for arealplanleggingen å legge til rette for god sameksistens mellom involverte interesser. Arealbehovene må ivaretas på en slik måte at det skapes minst mulig konflikter, og planleggingen må gi forutsigbarhet og mulighet for fremtidig utvikling.