Du er her:

Regjeringens havstrategi – innspill fra Fiskeridirektoratet

Høringsfrist: 31.10.2016
Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet