Brukervennlig offentlig sektor

Oppdatert: 02.06.2015

Når det er enkelt og trygt å kommunisere med oss, øker troverdigheten.

Fiskeridirektoratet tar initiativ til og utvikler nye digitale løsninger som gjør hverdagen enklere både for næringsutøverne og for egne ansatte.

Vi bidrar til å utvikle metoder og systemer på tvers av offentlig sektor for å forenkle arbeidsprosessene.

All informasjon på www.fiskeridir.no er korrekt og lett tilgjengelig, slik at brukerne selv finner frem og stoler på de svarene de finner.

Ambisjoner 2020:

  • Alle registre og skjema er brukervennlige og moderne.
  • Det er innført flere digitale løsninger for selvbetjening.
  • Alle data er tilgjengelige i hensiktsmessig format.
  • Vi har gode og brukervennlige kartløsninger.
  • Vi bruker et klart og tydelig språk.