Sterk kvalitetskultur

Oppdatert: 02.06.2015

Systematisk kvalitetsarbeid sikrer at vi unngår feil, mangler og ulik saksbehandling som kan få store konsekvenser for næringene og skade forvaltningens omdømme.

Vi er løsningsorienterte og opptatt av å nå våre mål. Ansatte i Fiskeridirektoratet opptrer enhetlig, forutsigbart og profesjonelt slik at ingen er i tvil om at direktoratet er én etat.

Vi har god kultur og gode rutiner for å dele kunnskap og søke råd hos hverandre. Vi innrømmer og retter opp feil og lærer av disse.

Ambisjoner 2020:

  • Vi dokumenterer effekten av det vi gjør og utvikler standarder og metoder som bidrar til å øke kvaliteten, likebehandlingen og produktiviteten i arbeidet vårt.
  • Lederne bruker mer tid på planlegging og prioritering for å nå våre mål og sikre god ressursbruk.