Sterkt kompetansemiljø

Oppdatert: 02.06.2015

Høy kompetanse i alle ledd av Fiskeridirektoratet gir økt tiltro til norsk fiskeri- og akvakulturforvaltning.

Næringene vi forvalter er i rask endring, og Fiskeridirektoratet setter derfor læring, kunnskap og rekruttering i system. Arbeidet vårt er til enhver tid basert på best mulig faglig kunnskap.

Individuell kunnskap omsettes til felles kompetanse, og vi strekker oss langt for at ansatte på alle nivå har mulighet til personlig og faglig utvikling til beste for vårt samfunnsoppdrag.

Ambisjoner 2020:

  • Vi har godt samsvar mellom direktoratets kompetansebehov og den faktiske kompetansen vi har.
  • Lederne prioriterer medarbeiderutvikling.
  • Vi arbeider offensivt med planer for hvordan vi skal rekruttere og beholde medarbeidere.
  • Vi er blant de mest attraktive arbeidsplassene der vi er.