Enkel og forutsigbar forvaltning

Oppdatert: 02.06.2015

Et regelverk som ivaretar relevante hensyn, som er lett å forstå og som følger samfunnsutviklingen, gir legitimitet.

Vi er bevisste på hvilke hensyn regelverket skal ivareta. Vi forstår næringenes utfordringer og utvikler regler som er enkle å følge. Vi samarbeider med næringene for å forebygge regelbrudd. Å sørge for at lover ikke brytes, er likevel næringenes samfunnsansvar.

Vi forbedrer, fornyer og forenkler regelverket og forvaltningen, og vi utvikler nye metoder for tilsyn og kontroll. Vi samarbeider strategisk med nye og eksisterende samarbeidspartnere.

Ambisjoner 2020:

  • Regelverket ivaretar allment aksepterte hensyn.
  • Regelverket er enkelt å forstå, følge og håndheve.
  • Vårt tilsyn og våre kontroller er basert på risikovurdering.
  • Våre arbeidsprosesser blir systematisk evaluert, forenklet og forbedret. Dette har gitt høyere produktivitet og bedre kvalitet på arbeidet vårt.
  • Vi opptrer enhetlig og konsekvent.