Åpen og tydelig forvaltning

Oppdatert: 23.04.2015

Åpenhet og tydelighet er en forutsetning for at næringsaktørene, samarbeidspartnere og samfunnet skal ha tillit til det arbeidet vi gjør.

Vi går i dialog og søker samarbeid internasjonalt, nasjonalt og internt i Fiskeridirektoratet for å utvikle vår forvaltning.

Vi er til stede og tar en tydelig og aktiv rolle.

Ambisjoner 2020:

  • Vi kommuniserer aktivt og tydelig med bakgrunn i vår fagkunnskap.
  • Vi foretrekkes som informasjonskilde på våre forvaltningsområder.
  • Vi er en naturlig deltaker i fora der fiskeri- og akvakulturnæringene diskuteres.
  • Vårt kunnskapsgrunnlag og alle offentlige data vi bruker i arbeidet er tilgjengelige for allmennheten på en enkel måte.