Brukarvennleg offentleg sektor

Når det er enkelt og trygt å kommunisere med oss, aukar truverda.

Fiskeridirektoratet tar initiativ til og utviklar nye digitale løysingar som gjer kvardagen enklare både for næringsutøverane og for egne tilsette.

Vi bidrar til å utvikle metodar og system på tvers av offentleg sektor for å forenkle arbeidsprosessane.

All informasjon på www.fiskeridir.no er korrekt og lett tilgjengeleg, slik at brukarane sjølv finn fram og stolar på dei svara dei finn.

Ambisjonar:

  • Alle registre og skjema er brukarvennlege og moderne.
  • Det er innført fleire digitale løysingar for sjølvbetening.
  • Alle data er tilgjengelege i hensiktsmessig format.
  • Vi har gode og brukarvennlege kartløysingar.
  • Vi bruker eit klart og tydeleg språk.