Utredningsgruppe foreslår omorganisering

En utredningsgruppe har lagt frem et forslag til omorganisering av Fiskeridirektoratet, som legger til rette for fortsatt tilstedeværelse langs hele kysten. Ny fiskeridirektør vil avgjøre om forslaget skal iverksettes.

I begynnelsen av 2021 ble en utredningsgruppe for omstilling av Fiskeridirektoratet opprettet. Gruppen ble ledet av Ingelin Killengreen, og hadde tre øvrige deltakere fra direktoratet.

Gruppen leverte sin rapport 1. november, 2021.

I rapporten foreslås det å funksjonsorganisere Fiskeridirektoratet i landsdekkende divisjoner for forvaltning og kontroll/tilsyn.

Tilstede langs kysten

– Rapporten peker på at vi kan få en mer effektiv organisering av forvaltningsarbeidet og av kontroll- og tilsynsvirksomheten vår ved å organisere oss i to landsdekkende divisjoner. En slik løsning sørger for at vi fortsatt er tilstede langs kysten der næringene er, sier fiskeridirektør Per Sandberg.

Han er fiskeridirektør inntil Frank Bakke-Jensen tiltrer 1. desember.

Det er også foreslått en egen intern, men uavhengig klagesaksavdeling, som vil tilrettelegge for mer omforent klagebehandling.

Krever grundig arbeid

- Det vil ta noe tid før eventuell ny organisasjon er «på plass». Dette skyldes flere ting; ny fiskeridirektør skal tiltre, beslutning om ny organisering krever grundig arbeid med plassering av oppgaver og utarbeidelse av nye rutiner og generelt at overgang fra en organisasjon til en annen er arbeidskrevende, sier Sandberg.

Utredningsgruppen leverte utkast til rapport til intern høring i begynnelsen av september i år. Deretter fikk alle ansatte, avdelinger, seksjoner og foreninger rundt en måned til å komme med tilbakemelding på utkastet.

Utredningsrapporten foreligger derfor i to deler. Del 1 ble produsert til høringsfristen 1. september. Del 2 ble levert 1. november og tar for seg innspillene fra høringsrunden.

DEL 1 Utredningsrapport: «Fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet» (pdf, 2.6 MB) (pdf, 2.6 MB)

DEL 2 Utredningsrapport: «Fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet» (pdf, 1,3 MB) (pdf, 1.3 MB)

Oppdatert: 12.11.2021