Skjul søk
Du er her:
31.03.2014

Gir data til samfunnsnyttig forskning

– Dataene vi har kan brukes i mange ulike analyser om samfunnet og er særlig nyttige for fiskeri- og havbrukssektoren. Å frigi disse opplysningene til forskning er med på å synliggjøre sjømatnæringene og er i deres interesse, sier fiskeridirektøren.

12.03.2014

Hva gjør Fiskeridirektoratet nå?

Først av alt - tusen takk til alle som har gitt oss innspill. Kort oppsummert så sier de som har svart på undersøkelsen at vi bør lytte mer til næringene og ha bedre kunnskap om deres utfordringer.

14.02.2014

Søker leiefartøy i 2014

Fiskeridirektoratet ønsker å leie flere fartøy til overvåking av fiskefelt i inneværende år.

21.01.2014

Undersøkelsen er avsluttet

Vår undersøkelse om brukertilfredshet er nå avsluttet, og vi takker alle som tok seg tid til å delta.