Fiskeridirektoratets program under Arendalsuka

Seminar om Oslofjorden, dåp av båten M/S Fjorgyn og politikere som konkurrerer i kampen mot forsøpling står på programmet på Fiskeridirektoratets båt under Arendalsuka. Vi ligger til kai ved Gamle Tollbodkai.

Seminar «Et effektivt prosjekt for å redde Oslofjorden?»

Tirsdag 16. august kl 13:00 – 14:30 på MS Fjorgyn – Gamle Tollbodkai, Arendal

Program

13:00: Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen ønsker velkommen til seminar om bord på «Fjorgyn» og presenterer prosjektet.

13:15: Hva mener Miljødirektoratet ved seniorrådgiver Egil Porsmyr, Miljødirektoratet

13:30: Hva mener Norges Fiskarlag ved daglig leder Erlend Grimsrud, Fiskarlaget Sør

13:45: Hva mener nasjonalparkmyndighetene ved nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen, Raet Nasjonalpark

14:00: Hva mener fritidsfiskerne ved fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

14:15: Hva mener miljøbevegelsen ved havteamleder Fredrik Myhre, WWF Norge

14:30: Slutt

Skipsdåp Fjorgyn ved Gamle Tollbod Arendal

Onsdag 17. august kl. 13:00

Kl. 13:00: Seremonistart – Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen (FBJ) ynskjer velkomen til dåpsseremoni.

Gudmor: Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss, leder av energi- og miljøkomitéen på Stortinget.

Utvalgte deltakere: Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, kystdirektør Einar Vik Arset, direktør Ann-Helen Ernstsen i Senter mot marin forsøpling, leder av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste Rolf Harald Jensen, daglig leder Gunnar Jan Oma i Oma båtbyggeri AS og produksjonssjef Lars Jacob Engelsen i Norled.

Seremonien vil foregå på kaien ved Tyholmen på vestsiden av Pollen i Arendal sentrum.

Politikere konkurrerer i kampen mot marin forsøpling 

Torsdag 18. august kl. 12 på M/S Fjorgyn – Gamle Tollbodkai, Arendal

Det går på stumpene løs når alle ungdomspartiene tar utfordringen i den store taustumpkonkurransen under Arendalsuka. 

Vi har fått framtidens politikere om bord. De skal gjøre alt de kan for å få forsøplingsverstingen taustumpen opp fra dekk og i søpla der den hører hjemme. Hvem vinner?

Sammen har Fiskeridirektoratet, Senter mot marin forsøpling, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet invitert ungdomspartiene om bord på M/S Fjorgyn under Arendalsuka. Klarer de å få Norges forsøplingsversting, selveste taustumpen, opp fra dekk og i søpla der den hører hjemme?

Innledning ved fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Taustumper er verstingen 

Vi har et forsøplingsproblem. Det er for mye plast i havet. I Norge har vi en versting. Og den kommer fra alle som bruker havet. I våre havområder og på landets strender utgjør taustumper og tau rundt 20 prosent av ryddet forsøpling, og ingen annen type søppel er funnet så ofte under ryddeaksjoner.

Ved kaikanten i Arendal skal vi belyse problemet, diskutere det, spise fiskekaker, og utfordre alle som går om bord på Fiskeridirektoratets nye båt M/S Fjorgyn til å få flest mulig taustumper opp fra dekk og i søppeldunken.

Vi kan gjøre havet renere sammen 

Vi må gjøre det vi kan for å redusere forsøplingen av havet. Gjennom kampanjen «Hei, har du mista noe?» har Fiskeridirektoratet, Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket gått sammen for å gjøre alle som bruker sjøen bevisst problemet. Målet er å få alle til å gjøre det de kan for å ikke miste taustumper, avkapp og mindre plastbiter over bord.

M/S Fjorgyn. Foto: Fiskeridirektoratet
M/S Fjorgyn. Foto: Fiskeridirektoratet
Oppdatert: 12.08.2022