Fiskeridirektoratet blir i sosiale medier

Etter en grundig vurdering har vi kommet fram til at vi enn så lenge skal delta på Facebook, Twitter og LinkedIn.

– Ved å være til stede med innhold av høy kvalitet og faglig tyngde kan vi være en motstemme til feilinformasjon, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet.

Datatilsynet annonserte i 2021 at de velger ikke å bruke Facebook på grunn av personvernrisiko knyttet til plattformen. De oppfordret andre aktører med bedriftsprofil på Facebook til selv å utføre en risikoanalyse.

– Vi har gjennomført risikoanalyser og iverksatt tiltak for å redusere risikoen for personvernet, og mener vi per i dag står på trygg grunn i vår vurdering. Slike gjennomganger gir viktig kunnskap om kanalene og hvordan vi skal bruke dem sier Aase.

– Men det pågår diskusjoner og kommer nye rettsavgjørelser i EU, så vi følger debatten tett og vil løpende vurdere e vår tilstedeværelse i sosiale medier i tiden framover.

Vi ønsker at diskusjonene også skal handle om hva som kan være konsekvensene dersom offentlige aktører, og andre som tar personvernet på alvor, ikke skal delta i sosiale medier; kan det føre til ytterligere polarisering i samfunnet og bli et demokratisk problem?

Tiltakene

  • Slått av direktemeldingsfunksjonen Messenger
  • Slått av publiseringsmulighet for brukere på vår bedriftsside-vegg.
  • Bruker ikke annonseringstjenester
  • Bevisst velge temaer som er vanskelig å få formidlet i andre kanaler
  • Oppdatert personvernerklæring på www.fiskeridir.no
  • Tydelig informasjon til brukere om behandling av personopplysninger og henvisning til direktoratets øvrige kanaler fra bedriftssiden
  • Reviderte og oppdaterte rutiner og retningslinjer for publisering, moderering, tilganger og personvern.

Ønsker å nå fritidsfiskere

Det er beregnet at omtrent to millioner nordmenn er fritidsfiskere en eller flere ganger i løpet av et år. Mange av disse når Fiskeridirektoratet best gjennom sosiale medier.

– Vi vet at det nytter når vi klarer å nå ut til fritidsfiskere om riktig bruk av fiskeredskaper og vernetiltak, sier Aase.

Når reglene om fiske diskuteres på Facebook, oppstår masse feilinformasjon. Vår tilstedeværelse på plattformen er derfor en viktig kilde til korrekt informasjon, sier Aase.

Oppdatert: 22.12.2022