Min side har fått nytt design

I forrige uke fikk Fiskeridirektoratets Min side nytt design. Løsningen har fått et mer moderne utseende der det er lettere for brukerne å finne fram.

Vi har hatt som mål å skape et moderne og brukervennlig design på Min side, men også et system som gjør det enklere å legge til ny funksjonalitet i Min side. Det nye systemet, et såkalt komponentbibliotek, brukes også i utviklingen av andre digitale løsninger i Fiskeridirektoratet. Designet er en forlengelse av Fiskeridirektoratets visuelle profil og det skal styrke vår identitet. Vi har lagt stor vekt på brukeropplevelse i utviklingen.

Min side sitt dashboard med nytt design.

Litt om Min side 

Min side er en sikker kommunikasjonskanal med pålogging via ID-porten. Løsningen er brukertilpasset og hver enkelt som logger inn får tilgang til ulike data og systemer avhengig av hvilken rolle man har. Det innebærer for eksempel at du som privatperson får tilgang til hummerfiskeregistrering, og om du har en rolle i et fiskeriselskap får opplysninger om selskapet, inkludert fartøyinformasjon, tillatelser, m.m.

Tjenester i Min side i dag:

  • Opplysninger om fiskeri (fartøy)-, akvakultur- og turistfiskeselskap 
  • Melding om rømming og gjenfangst 
  • Registrering av turistfiskebedrift 
  • Registrering for deltakelse i hummerfiske 

Min side er et program som kontinuerlig blir utviklet og driftet.

Logg deg inn på Min side (ID-porten)

Les mer om Min side

Oppdatert: 18.02.2021