Årsrapporten for 2020 er klar

– I det store og hele har Fiskeridirektoratet utført vårt samfunnsoppdrag på en god måte i 2020. Vi fremmer lønnsom og verdiskapende næringsvirksomhet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø, skriver fiskeridirektør Per Sandberg i årsrapportens innledning.

Oppdatert: 19.03.2021