Per Sandberg ansatt som vikar

Per Sandberg er ansatt i den midlertidige stillingen som fiskeridirektør med varighet i ca. ett år.

Han har stillingen frem til ny-utnevnt fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen tiltrer.

– Det skal bli kjekt å lede Fiskeridirektoratet frem til 1. oktober neste år, sier Per Sandberg.

Per Sandberg. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Per Sandberg. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.


– Jeg har jo arbeidet i Fiskeridirektoratet lenge, og synes vi har en fin arbeidsplass. Vårt samfunnsoppdrag er også sterkt motiverende. Når vi får til en bærekraftig forvaltning av våre fiskerier, oppdrettsvirksomhet eller vårt kyst og havmiljø, legger vi grunnlaget for verdiskaping i dag samtidig som vi legger til rette for verdiskaping i framtiden basert på produktive fiskebestander og et sunt havmiljø, sier han.

– I 2021 blir det masse spennende utfordringer. Noe av det første vil være tilsyn og kontroll med vinterfisket etter torsk for å sikre like konkurransevilkår og hindre uregistrert fiske. Vi har også flere viktige IT- og digitaliseringsprosjekt gående; digitalisering av akvakultursøknader, modernisering av mottaksstrukturen for VMS og ERS meldinger, videreutvikling av kvoteregisteret og arkitektur/utforming av nytt fartøyregister. Dessuten vil videreutvikling av MinSide bli viktig, sier han.

– Innen marin arealforvaltning, der fiskeri og havbruksnæringens arealbehov møter tilsvarende krav fra andre sektorer, vil det bli utfordringer. Det vil i tillegg bli arbeidet med langt flere oppgaver enn det som er nevnt over, så det blir nok «fullt trøkk» også i 2021, sier han.

Oppdatert: 16.12.2020