Takk, Liv Holmefjord!

Da er Holmefjords 12 år som fiskeridirektør forbi. Det er selvsagt en viss vemodighet i det, men trøsten er at hun skal fortsette å jobbe i direktoratet og bidra med sin brede kunnskap om næringene og forvaltningen.

Liv Holmefjord

Det er mange egenskaper og meritter som har vært trukket fram i alle takketalene og avslutningsintervjuene. En av de tingene som har gått igjen er at Holmefjord ikke har vært den uoppnåelige lederen der oppe på toppen, men tvert imot har vært opptatt av det medarbeiderne har jobbet med og de faglige utfordringene og vurderingene direktoratet står overfor daglig. Det har gjort Holmefjord til en særdeles kunnskapsrik leder, både når det gjelder fiskeri- og havbruksfaglige problemstillinger, men også i administrative spørsmål, internkommunikasjon og digitalisering. Til det sistnevnte; uten Holmefjords innsats, hadde ikke Fiskeridirektoratet vært inne i den digitale revolusjonen vi er nå.

Selv mener Holmefjord at det har vært 12 flotte år som fiskeridirektør. Det har til tider vært utfordrende og det har gått en kule varmt innimellom, men alt i alt mener hun det har vært svært givende. Hovedgrunn er at næringene direktoratet forvalter er så utrolig viktige for Norge og at den samlede kunnskapen i direktoratet gir inspirasjon til å se framover og gi jernet videre.

Den troen på at vi med gammel og ny kunnskap skal fortsette å bygge Fiskeridirektoratet, og på den måten stadig løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte, skal de ansatte i direktoratet ta med seg videre og hente fram når det butter i arbeidshverdagen.

Vi takker Liv for de årene som har gått - og ser fram til de som kommer!

Fakta: Liv Holmefjord skal fortsette karrieren i statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet. Per Sandberg (direktør for statistikkavdelingen) er konstituert som fiskeridirektør inntil det er ansatt en vikar. Vikaren skal ha jobben som fiskeridirektør inntil nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kan tiltre stillingen etter at hans tid på Stortinget er over, tidligst høsten 2021.

Oppdatert: 01.10.2020