Ønsker å leie fiskefartøy

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt. Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:

 For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se www.doffin.no

 Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 17. februar 2020 klokken 12:00.

Oppdatert: 22.01.2020