Nytt hurtiggående fartøy

Fiskeridirektoratet lyser ut et anbud for leie av et nytt hurtiggående fartøy til Sjøtjenesten.

- For å overvåke og kontrollere aktiviteten i fiskeriene er Fiskeridirektoratet i dag godt tilstede langs kysten med fartøyene Rind og Eir. Men for å løse samfunnsoppdraget vårt trenger vi et større og bedre utstyrt fartøy, som kan ivareta flere oppgaver og dekke større områder enn det direktoratet gjør i dag, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fartøyet er planlagt ferdigstilt og klart for oppdrag i løpet av siste kvartal 2022.

Utvider bruksområdene

Det nye fartøyet som er på anbud, vil være bedre egnet og mer effektivt enn dagens fartøy til kontroll og fangstprøvetaking om bord på fiskefartøy. Det vil ha bedre fartsressurser og større rekkevidde, i tillegg til mulighet for døgnkontinuerlig drift, og vi vil derfor kunne utføre en rekke oppgaver vi ikke kan i dag.

Samarbeid med andre etater

Fartøyet skal være en katamaran som er betraktelig større enn fartøyene vi har i dag. Størrelsen vil gjøre fartøyet bedre egnet for samarbeid med andre etater, blant annet fordi lugarkapasiteten vil være betydelig større. Vi vil derfor kunne gjennomføre samarbeidstokt av lengre varighet enn vi kan med dagens fartøy.

Det er også lagt opp til å ha en containerfunksjon, noe som øker fartøyets fleksibilitet. Forskningsinstitusjoner kan for eksempel laste om bord forskningscontainere med nødvendig utstyr, slik at fartøyet kan bli en fullt funksjonell forskningsstasjon.

Redskapsopprydding og økt dronekapasitet

Uten at vi må leie inn andre fartøy, slik vi gjør i dag, vil fartøyet videre kunne brukes til opprensking og redskapsopprydding

Fartøyet vil dessuten være bedre utrustet til kartlegging av kystnære data gjennom økt ROV- og dronekapasitet, som igjen gjør det mulig å dekke større områder.

Bedre muligheter for biologisk prøvetaking og lagring av fryseprøver er også noen av fordelene med det nye fartøyet.

Midler til utstyr

I forbindelse med tiltakspakken for å styrke maritim sektor har Regjeringen også foreslått særskilte midler til utstyr og vedlikehold, både til eksisterende fartøy og til dette nye fartøyet.

– Vi er svært glad for at fiskeri- og sjømatministeren uttrykker så tydelig hvor viktig det er å styrke Sjøtjenesten sitt arbeid, sier fiskeridirektøren.

Noen spesifikasjoner

  • Fartøyet skal være en katamaran med lengde og bredde på minimum 28 og 9 meter.
  • Direktoratet ønsker å inngå en avtale med varighet på 8 år pluss opsjon på 1+1.

Kunngjøringen av anskaffelsen av hurtiggående fartøy (Doffin)

170 millioner kroner til forskningsfartøy (Regjeringen)

Oppdatert: 08.06.2020