Nye fylker og kommuner

Det er gjort en stor jobb med å oppdatere registre, tableau-rapporter og digitale skjema med nye fylker og kommuner. Hvis du kommer over noe vi har oversett, ønsker vi beskjed til .

Oppdatert: 13.01.2020