Ny brukervennlig kartløsning

Hvor mange oppdrettslokaliteter er det i min kommune og hvor ligger de? Og hvordan er miljøtilstanden i dem? Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format.

- Den nye kartløsningen er en storsatsning for Fiskeridirektoratet og et viktig ledd i vårt digitaliseringsarbeid, sier prosjektleder for kartutviklingen, Birgitte Arstein ved direktoratets arealseksjon.

- Kartdata blir stadig mer brukt i ulike sammenhenger, og flere ser nytten av å bruke det på veldig mange samfunnsområder. Så godt som alle Fiskeridirektoratets ansvarsområder har informasjon som kan stedfestes. Vi kan vise data om fiskeri og akvakultur og se det i sammenheng med data fra andre kilder sammenstilt i ett kart.

- Å fremstille data i kart er effektiv kunnskapsformidling, som er brukervennlig, enkel og intuitiv å bruke for alle.

Mange datasett

Kartløsningen inneholder hele 70 datasett – data fra akvakulturregisteret, om rømming, fiskeplasser, gyte- og fredningsområder og nasjonale laksefjorder er noen få av dem.

Disse dataene presenteres både i kart og tabeller, og kan lastes ned i ulike format.
En del av dataene vises i grafikk, og enda mer vil bli utviklet i nær fremtid. API-formatet er klart om kort tid.

Fremtidsrettet teknologi

Kartløsningen benytter moderne, fremtidsrettet teknologi med mange muligheter for tilpasninger. For eksempel kan endringer i det nye akvakulturregisteret vises i nær sann tid.

Den er et sammenhengende system, hvor databaser, geodatabasen og kartmoduler henger sammen, noe som gjør det enklere å bruke, sammenstille, gjøre data-analyser og videreformidle data for mer avanserte brukere.

Tilpasset mobil og nettsider

Løsningen er tilpasset mobil, og både direktoratet og eksterne brukere kan integrere kartene i nettsider.

Geodata AS er leverandør av kartløsningen.

Utforsk alle mulighetene i Fiskeridirektoratets nye kartløsning

Oppdatert: 28.05.2020