Midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet

Det er ledig en midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet med snarlig tiltredelse og med varighet i ca. ett år fra nå, idet direktoratets ny-utnevnte direktør ikke vil kunne tiltre foreløpig. Det søker i den forbindelse etter en leder som har god kjennskap til Fiskeridirektoratets arbeid. Søknadsfrist 20. oktober.

Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig for ansettelsen.

De ser etter en person som motiveres av Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag, og som vil videreutvikle et solid faglig miljø og en organisasjon som utfordrer og får respekt. God samfunnsforståelse og interesse for næringslivet langs kysten er en forutsetning.

Den midlertidige stillingen som fiskeridirektør vil innebære samarbeid med andre myndighetsorganer, forskningsinstitusjoner og med næringene. Aktuelle kandidater har velutviklet evne til samhandling og dialog, og vil evne å etablere et positivt og profesjonelt samarbeid som styrker tilliten til den norske fiskeri- og havbruksforvaltningen. Du må trives i en fremtredende offentlig rolle.

De ser etter deg som har god rolleforståelse, kunnskap om statlig styring og innsikt i politiske beslutningsprosesser. De søker etter en person med høyere utdanning og ledererfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller interesseorganisasjoner.

Arbeidsstedet er Bergen.

Les hele stillingsannonsen hos Jobbnorge .

Oppdatert: 07.10.2020