Fiskeridirektoratet avslutter tokt tidligere enn planlagt

Fiskeridirektoratet avslutter et tokt med en torsketråler på tokt i Barentshavet tidligere enn planlagt. Årsaken er at det er symptomer på luftveisinfeksjon om bord. Lokale helsemyndigheter er varslet.

Fiskeridirektoratet har pågående tokt i Barentshavet med det leide fartøyet Hermes, som er eid av rederiet Hermes AS.

Vi fikk onsdag ettermiddag denne uken melding fra rederiet om at noen ombord på fartøyet har symptomer på luftveisinfeksjon. Fiskeridirektoratet har to inspektører om bord. Ingen av dem har symptomer.

Fartøyet skulle etter planen legge til kai i Tromsø mandag 10. august for lossing og delvis mannskapsbytte, men etter dialog med rederiet ble vi enige om å avslutte toktet.

Føre-var i en pandemi-situasjon

Det er umulig å vite om personene om bord på fartøyet har Covid-19 eller ei, men av føre-var-hensyn ble vi enige om at toktet burde avsluttes og returnere til Tromsø med én gang. Våre inspektører følger gjeldende smittevernregler.

Fiskeridirektoratet og rederiet har varslet smittevernlegen i Tromsø kommune.

Oppdatert: 06.08.2020