Min side er stengt

Grunnet nødvendig arbeid med MinSide har Fiskeridirektoratet valgt å stenge denne inntil videre. Rømming av fisk skal meldes til vår døgnåpne vaktsentral FMC på telefon: 55 23 83 36 / 911 03 277 eller på epost til fmc@fiskeridir.no

Oppdatert: 18.07.2019