Hvithval / Beluga whale

Hammerfest kommune tar vare på hvithvalen / Hammerfest city will take care of the Beluga whale

Beluga-1405©Jørgen Ree Wiig - Fiskeridirektoratet.jpg
  • Fiskeridirektoratet har etter råd fra Havforskningsinstituttet og andre fagmiljøer bestemt at hvithvalen skal fôres under kontrollerte former.
  • Hammerfest kommune i samarbeid med organisasjonen Norwegian Orca Survey skal sørge for at fôringen skjer i henhold til fastlagte rutiner på et fast egnet sted i Hammerfest.
  • Utifra dyrevelferdshensyn bør ingen andre fôre hvalen.
  • Av sikkerhetshensyn for både mennesker og dyr ber vi folk holde avstand og fraråder at folk svømmer med hvaler.

I Hammerfest

Den folkekjære og lekne hvithvalen som ble oppdaget i Vest-Finnmark i slutten av april oppholder seg for tiden i havnebassenget i Hammerfest under oppsyn fra Hammerfest kommune og organisasjonen Norwegian Orca Survey.

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for forvaltning av sjøpattedyr i Norge – med hjemmel i havressurslova.

Havforskningsinstituttets faglige vurdering sier at hvithvalen trolig ikke er i stand til selv å finne mat og den blir derfor nå kontrollert fôret.

Fiskeridirektoratet betrakter både denne og andre hvaler som frittlevende dyr, men hvalen kjent under navnet «Hvaldimir» er tydelig en tam hval vant til menneskelig kontakt.

Befridde hvalen fra seletøy

Fiskeridirektoratets sjøtjenesten ble i slutten av april kontaktet av fiskere i Finnmark etter at den kontaktsøkende hvithvalen ble observert utenfor Ingøy i Vest-Finnmark. Hvalen hadde et seletøy festet rundt kroppen.

En av sjøtjenestens oppgaver er å håndtere hval som har gått seg fast i fiskeutstyr eller lignende. Patruljebåten «Rind» satte derfor kursen for Ingøy, hvor hvalen holdt seg i nærheten av fiskebåten til Joar Hesten.

Etter gjentatte forsøk på å løsne seletøyet, gikk Joar Hesten i vannet med våtdrakt og lyktes med å feste hvalfrigjøringsutstyret inspektørene hadde med. Dermed løsnet seletøyet og hvithvalen svømte befridd avgårde.

Publikum kan følge med på www.fiskeridir.no for oppdatert informasjon.

Statement in English

The Directorate of Fisheries has assessed the Beluga whale’s situation and has determined the following:

  • After expert advice the Beluga whale will be fed in a controlled environment in Hammerfest harbour. The city of Hammerfest in cooperation with Norwegian Orca Survey is responsible for the feeding program.
  • The public is adviced to keep a safe distance from the Beluga whale and not to feed him.
  • For safety reeasons for both the whale and the public The Directorate of Fisheries does not recommend swimming with whales.

The Directorate of Fisheries has temporarily given the city of Hammerfest the responsibility to feed and care for the Beluga whale in Hammerfest harbour.

The Directorate of Fisheries is responsible for management and guidance for marine mammal in Norway. The Directorate of Fisheries has an office in Hammerfest – one of several along the Norwegian coast.

The Institute of Marine Research (IMR) and other experts adviced the Directorate of Fisheries that the Beluga whale should be fed and the city of Hammerfest has taken the responsibility to feed the whale in cooperation with the organisation Norwegian Orca Survey.

The Directorate of Fisheries states that this particular whale should be regarded as a free animal and ask the public not to feed the whale and to keep safe distance.

The Directorate of Fisheries, together with local fisherman Joar Hesten, released the beluga whale from a harness near island Ingoy in Finnmark County in northern Norway in the end of April.

Bilder video / video and photos:

Bilder og video til fri ikke-kommersiell bruk mot kreditering: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet. Dersom du bruker sosiale medier kan du tagge Jørgen på Twitter @jrwiig og Instagram @wiiiig.

English: Photos and video can be used free of charge by news agencies and similar with the following credits: Jorgen Ree Wiig / Norwegian Directorate of Fisheries (Sea Surveillance Service). Other than that you can use it as you like, but if you put it on social media you can tag the photographer on twitter @jrwiig or instagram @wiiiig.

Video/photos here: https://photos.app.goo.gl/FQBrmb5vvzGWcoHr7

Oppdatert: 24.05.2019