Fiskeridirektoratets åpne data i hackekonkurranse

Fiskeridirektoratet stiller i Kartverkets hackekonkurranse 26. og 27. oktober med åpne fiskeri- og akvakulturdata. I #hack4no kan ungdom, programmerere, designere og gründere konkurrere om den beste måten å bruke åpne offentlige data på. 

I #hack4no inviterer 12 etater og virksomheter til en dugnad der det skal konkurreres om å lage de beste appene og forretningsideene basert på geodataene deres.

Samtidig er det en stor kodesamling for barn og ungdom, der de lærer å kode, lagge apper, nettsider, kart og programmere roboter.

Målet er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründervirksomhet, mer bruk av åpne offentlige data og å fremme teknologiforståelse blant barn og unge. 

Fiskeri- og akvakulturdata

Fiskeridirektoratet stiller på hackekonkurransen med åpne data fra Norges kyst- og havområde.

Vi har akvakulturdatasett som inneholder opplysninger om alle lokaliteter. Her er det informasjon om plassering, tillatelsen, innehaver, art med mer.

For fiskeri har vi data om gyteområder og fiskeplasser, samt noen stedfestede fiskerireguleringer.

Vi har samlet de mest relevante datasettene i en egen #hack4no-GUI.

I tillegg er data på mikronivå om fangst (seddel) og fartøy tilgjengelige som åpent datasett – og de har ikke vært publisert før.

Les mer om våre geodata

Beste bruk av Fiskeridirektoratets data blir premiert.

Fakta om #hack4no

  • #hack4no  er  fredag  26.  og  lørdag  27.  oktober  på  Hønefoss. 
  • Det er fjerde  år  på  rad  #hack4no arrangeres.
  • #hack4no  er  et  såkalt  «hackathon». Ordet er sammensatt av hacke og maraton. Å "hacke" betyr i denne sammenheng  å  programmere,  bruke  data  og  lage  apper, tjenester  og  andre  digitale  løsninger.  "Maraton" henspiller på at man over to hele dager jobber i ett for å bli ferdig med en løsning eller utvikle en idé.
  • Årets etater/dataforvaltere:  Brønnøysundregistrene,  Entur,  Fiskeridirektoratet, Kartverket,  Meteorologisk  Institutt, NAV,  Norges  Geologiske  Undersøkelse,  Norsk Romsenter,  Riksantikvaren,  Riksarkivet,  Statens  Vegvesen, Statistisk  sentralbyrå. 
  • Kartverket er hovedarrangør.
  • Øvrige samarbeidspartnere:  Daisy,  Geoforum,  Here,  Lær  kidsa  koding,  Pan Innovasjon,  Smarte  Byer  Norge,  StartupLab,  Tekna.
Oppdatert: 23.10.2018