Du er her:

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES blir samlokalisert i nybygg i Bergen

Oppdatert: 04.09.2017

Søndag kunngjorde statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes at regjeringen har sagt ja til et nybygg for å samle de tre forvaltnings- og forskningsinstitusjonene.

Regjeringen offentliggjorde samlokalisering av Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES i Bergen 3. september 2017. Foto: ©  Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet

Fra venstre: Fungerende NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre, havforskningsdirektør Sissel Rogne, fiskeridirektør Liv Holmefjord, olje- og energiminister Terje Søviknes og statsminister Erna Solberg. Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet

- Det er veldig kjekt for regjeringen å annonsere denne nyheten som er viktig for Bergen, men også veldig viktig for Norge, sa statsminister Erna Solberg.

Det har vært gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring rundt samlokaliseringen av marine FoU-virksomheter i Bergen.

-Regjeringen mener havet kommer til å bli noe av det viktigste fremover, og dette marine senteret vil være Norges og forhåpentligvis et av verdens sterkeste forsknings- og forvaltningsmiljøer på hav, sa statsministeren.

Viktig løft for fremtiden

- Dette er en gledelig nyhet. Det er et potensiale for å øke verdiskapingen basert på de fantastiske ressursene som er i havet og langs kysten, og da er det å ha solide kunnskapsmiljø og en god forvaltning nødvendig. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Havforskningsinstituttet og NIFES, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne mener en kortere vei til Fiskeridirektoratet vil være en fordel.

- Dette er en viktig dag for oss. Det er først når vi bor sammen vi virkelig kan hente ut den store fusjonsgevinsten.

Fra 1. januar 2018 fusjoneres Havforskningsinstituttet og NIFES. Fredag ble det klart at det nye fusjonerte instituttet skal hete Havforskningsinstituttet.

Prosess for å utrede samlokalisering

Det har vært gjennomført flere utredninger som har sett på muligheten for å samle de marine virksomhetene i Bergen som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Å bygge nytt bygg blir så dyrt at Finansdepartementet krevde en ekstern kvalitetssikring. Det ble derfor gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte alt fra å fortsette omtrent som i dag til å bygge et nytt felles bygg for NIFES, HI og Fiskeridirektoratet.

«En samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser viser at Alternativ 3b, Nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet er det foretrukne alternativ for en fremtidig løsning», heter det i konklusjonen i KVU-en som ble lagt frem ved nyttår, altså lenge før det ble klart at NIFES og HI fusjonerer.