Du er her:

De nordiske landene starter prosjektet Clean Nordic Oceans

Oppdatert: 16.08.2017

Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for "ghost fishing", forsøpling av havet og øke gjenvinning fra både yrkesfiske og fritidsfiske.

Som en del av oppstartsfasen på det nye prosjektet Clean Nordic Oceans (CNO) avholdes i dag den første workshopen, i København ved Nordens Hus, med over 50 deltakere fra hele Norden.

CNO er et treårig prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd. Fiskeridirektoratet skal lede prosjektet i samarbeid med Sverige og Danmark. Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for "ghost fishing", forsøpling av havet og øke gjenvinningen fra både yrkesfiske og fritidsfiske. Alle nordiske land inviteres til å gi innspill i prosessen og å delta i det nye kunnskaps- og formidlingsnettverket. Gjennom en slik kunnskapsoverføring er målet å benytte gode og tilpassende løsninger for respektive land og deres problemstillinger.

CNO-logo-hvit.jpg

Foredragsholdere fra alle de nordiske landene, samt andre relevante etater og institusjoner, er invitert og skal bidra med å få frem kunnskap og erfaring om tap av fiskeredskap, hvor stor denne problemstillingen er i de ulike landene og hva slags tiltak som trengs for å redusere dette. Også en del aktører utenfor nordiske land deltar på workshopen.

For mer informasjon om CNO-workshopen og selve prosjektet, gå inn på nettsiden cnogear.org. Du kan også følge oss på Twitter og Instagram.