Live Reiten Finserås

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: strategisk avdeling

Seksjon: strategisk akvakulturseksjon

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tekniske problemstillinger innefor akvakultur, NYTEK23, veiledning og utvikling, utviklingstillatelser