Tor Johansen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Seksjon:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Nestleder Sjøtjenesten. Anskaffelser, innkjøp, fakturahåndtering. Turnusplanlegging.  Koordinering og oppfølging av all aktivitet knyttet til hurtigbåtene, overlapp med de øvrige aktivitetene til Sjøtjenesten, koordinering og kontakt for felles tokt med HI, KV, SNO og andre eksterne aktører, medlem i faggruppen for datafangst og analyse, Saga-testing og det nye tipssystemet, med fokus på Sjøtjenestens behov

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen