Karl Magne Lockert

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

inspektør på fiskeridirektoratets hurtigbåter og om bord på ordinære og leide fiskefartøy, overvåker og kontrollerer fartøy i NØS, norsk territorialfarvann og i fiskevernsonen rundt Svalbard, kontroll av fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrering andre fartøys aktivitet, samt påse at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt, superbruker Sea2Data og TimeZero, opplæring og oppfølging av inspektørene i Sjøtjenesten