Arnt-Magnus Gamst

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Inspektør om bord på ordinære og leide fiskefartøy. Overvåker og kontrollerer fartøy (i Norsk Økonomisk Sone, Norsk Territorialfarvann og i Fiskevernsonen rundt Svalbard) som deltar på hvitfisk-, pelagisk-, semipelagisk-, industri-, reke- og snøkrabbefiske. I korte trekk kontrollerer inspektør fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrerer andre fartøys aktivitet, samt påser at gjeldende forskrifter i forbindelse med fiske og fangst blir overholdt.