Øyvind Kr. Rognseth

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver: